ความเป็นส่วนตัว: ความรู้ฉบับพกพา

ในโลกสมัยใหม่ ผู้คนต่างใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางกล้องซีซีทีวี นวัตกรรมไบโอเมตริกส์ การตรวจดีเอ็นเอ การเก็บบันทึกและสอดแนมข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ซึ่งล้วนรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเราอย่างยิ่ง …

หนังสือ ความเป็นส่วนตัว: ความรู้ฉบับพกพา โดย เรย์มอนด์ แวคส์ ศาสตราจารย์กฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านความเป็นส่วนตัว พาเราไปสำรวจคุณค่า ความหมาย หน้าที่ และความสำคัญของความเป็นส่วนตัว ผ่านกรณีศึกษา ประสบการณ์ต่างประเทศ และภาพแห่งอนาคต

เมื่อเสรีภาพในการรายงานข่าวของสื่อมวลชนกลายเป็นข้ออ้างในการแทรกแซงความเป็นส่วนตัวของผู้คน เมื่อกล้องซีซีทีวีถูกใช้สอดส่องชีวิตส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ เมื่อความเป็นส่วนตัวถูกคุกคามหนักข้อขึ้นในนามความมั่นคงแห่งรัฐ …

ความเป็นส่วนตัว ตายไปแล้วจริงหรือไม่?

ชื่อหนังสือต้นฉบับความเป็นส่วนตัว: ความรู้ฉบับพกพา
ผู้เขียนเรย์มอนด์ แวคส์
ผู้แปลอธิป จิตตฤกษ์ และ ปวรรัตน์ ผลาสินธุ์
หน้า264
พิมพ์ครั้งแรกกันยายน 2556
ราคา250