ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านโครงการแจกเงินของรัฐบาลล่าสุด 2567


โพสต์เดียวจบ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ลงยังไง ใครได้บ้าง

 

ในปี 2567 รัฐบาลได้ออกมาตรการและทำการเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยา รวมถึงแจกเงินเยียวยาอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยาเราชนะ โครงการเราชนะ โครงการ ม.33 เรารักกัน เงินเยียวยา 5000 บาท เงินเยียวยา 3500 เงินเยียวยา 7000 ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของทุกท่าน ทางเราจึงมีความตั้งใจที่มาบอกต่อ โครงการแจกเงินของรัฐบาลล่าสุด หรือ เงินเยียวยารอบใหม่ รวมไปถึงวิธีเช็คเงินเยียวยา เพราะฉะนั้นไปดูพร้อม ๆ กันเลยว่า โครงการแจกเงินของรัฐบาลมีอะไรบ้าง และสามารถลงทะเบียนได้อย่างไร

 

ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา โครงการแจกเงินของรัฐบาลมีอะไรบ้าง

อย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีแล้วว่า รัฐบาลได้ทำการ แจกเงินเยียวยา อย่างหลากหลาย ดังนั้นไปดูพร้อม ๆ กันเลยว่า จะมี โครงการ อะไรกันบ้าง และแต่ละโครงการมีวิธีการ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา เป็นเช่นไร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

 • โครงการ คนละครึ่ง

 

จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเภทประกอบกับเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้ รับเงินเยียวยา

 

 • มีบัตรประชาชน และมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยา

 • สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
 • กด “ยอมรับเงื่อนไข” 
 • กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 • ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

 

 

 • โครงการ เราชนะ 

 

จัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ด้วยการใช้เงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้ รับเงินเยียวยา

 • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33
 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการ หรือผู้รับบำนาญ และเบี้ยหวัด
 • ไม่มีรายได้เกิน 300,000 บาท
 • ไม่มีเงินฝากทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

 

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยา

 • สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
 • ตรวจสอบสิทธิ์
 • กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
 • ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

 

 

 • โครงการ ม.33 เรารักกัน 

 

จัดทำขึ้นเพื่อต้องการสนับสนุนเงินสิทธิ์ช่วยเหลือ กลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมตามมาตรา 33 โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้ รับเงินเยียวยา

 • มีสัญชาติไทย 
 • เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
 • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะ
 • ไม่มีบัญชีเงินฝากรวมถึงบัญชี เกิน 500,000 บาท

 

วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยา

 • สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
 • ตรวจสอบสิทธิ์
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 • ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

 

ซึ่งทั้ง 3 โครงการ ที่ได้กล่าวไปนั้น ในส่วนของ “เราชนะ” ทางรัฐบาลยังได้ทำการขยายระยะเวลา เงินเยียวยารอบใหม่ อีกด้วย โดยทุกท่านที่มีสิทธิ์เดิมอยู่แล้ว สามารถรับ เงินเยียวยารอบล่าสุด ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ทันที เป็นเวลา 2 สัปดาห์ แบ่งเป็นสัปดาห์ละ 1,000 บาท โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องลงทะเบียนใหม่แต่อย่างใด และสำหรับ “คนละครึ่ง” ก็กำลังเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เร็ว ๆ นี้

 

จากที่กล่าวไปทั้งหมดทั้งมวลนั้น เป็นการ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา เพื่อรับ เงินเยียวยา6เดือนล่าสุด ที่ทางรัฐบาลได้มอบเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับทุกท่าน เพื่อจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 อีกทั้งยังช่วยกระจายรายได้ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยได้เป็นอย่างดีอีกด้วย สำหรับ โครงการ เงินเยียวยาอื่น ๆ ในอนาคต ยังไม่มีการออกมาประกาศอย่างแน่ชัด ทุกท่านสามารถติดตามได้จากแถลงการณ์ของรัฐบาล ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ได้ทำการลงทะเบียนไป หรือตามแหล่งข่าวต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย