Building a Better Teacher: ครูคุณภาพสร้างได้

AW - Building a Better Teacher

 

ครูที่สอนเก่งมักได้คำชมว่า “มีพรสวรรค์” หรือ “เกิดมาเพื่อเป็นครู” แต่คนทั่วไปล่ะ จะเป็นครูที่เก่งกาจได้หรือไม่? หนังสือ ครูคุณภาพสร้างได้ (Building a Better Teacher) เล่มนี้ถอดรื้อมายาคติที่ว่าครูที่ดีนั้นต้อง “เก่งมาแต่เกิด” เพราะที่จริงแล้ว เราสามารถ “สร้าง” ครูคุณภาพได้ผ่านชุดเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดยนักปฏิรูปการศึกษา

หนังสือสร้างครูเล่มนี้จะฉายภาพเรื่องราวการปฏิวัติการฝึกหัดครูในอเมริกาที่ผ่านการทดลองสุดขั้วมาแล้วหลายรูปแบบ ทั้งยังลงรายละเอียดตั้งแต่การสร้างหลักสูตรฝึกหัดครู การสร้างห้องเรียนทดลองเพื่อไขความลับการเป็นครูที่ดี การวิจัยการสอนที่หนักแน่นและจริงจัง การสร้างคลังคำเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสอน พร้อมทั้งวิเคราะห์ความสำเร็จและล้มเหลวจากการทดลอง “สร้าง” ครูนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

บทเรียนการลองผิดลองถูกของอเมริกาจะช่วยเราถอดรหัสความลับของ “ศาสตร์แห่งการสอน” พร้อมตอบคำถามที่ว่า “ครูที่ดีนั้นเกิดจากอะไร?” และ “การเรียนการสอนที่ก่อประโยชน์โดยแท้จริงนั้นเป็นไปได้หรือไม่?

 

Building a Better Teacher Preview by openworlds on Scribd

ชื่อหนังสือต้นฉบับBuilding a Better Teacher: How Teaching Works (and How to Teach It to Everyone)
ผู้เขียนElizabeth Green
ผู้แปลวิลาสินี ฤกษ์ปฏิมา เดอเบส
หน้า448
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม 2560
ราคา425 บาท