จากหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง
จากเด็กยากจนที่ไม่ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย ดี ฮ็อค กลายเป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอคนแรกของธุรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ VISA ซึ่งมีธนาคารและบริษัทเป็นหมื่นๆ แห่ง เข้ามาเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ทางราบ ที่ไม่มีใครมีอำนาจเหนือใคร แต่สัมพันธ์กันด้วยความสมัครใจ มีอิสระที่จะคิดเองตัดสินใจเอง เรียนรู้และเกิดประโยชน์ร่วมกัน จึงมีความสุขและความสร้างสรรค์สูง มีความเชื่อถือไว้วางใจกัน จึงมีความสูงส่งทางจิตวิญญาณ

ดี ฮ็อค บัญญัติศัพท์ใหม่เรียกองค์กรชนิดนี้ว่า เคออร์ดิก (Chaordic) มาจากคำว่า Chaos (โกลาหล ไร้ระเบียบ) บวกกับคำว่า Order (มีระเบียบ) คือเมื่อไม่มีใครควบคุม เริ่มต้นจึงโกลาหล แต่ต่อมามันก็จัดระเบียบลงตัวของมันเอง เป็นการก่อระเบียบขึ้นด้วยตัวเอง (Self-organization) …

หนังสือ จากหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง โดย ดี ฮ็อค เล่มนี้ คือ วิถีคิดใหม่โดยสิ้นเชิง

                                                                                                           ประเวศ วะสี

 

หากคุณสนใจนวัตกรรมแบบถอนรากถอนโคนในการออกแบบกิจการที่ลดทอนการรวมศูนย์อำนาจ และให้ความสำคัญกับนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ และการเติบโตทางธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง คุณจะพบว่าวีซ่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่สำคัญที่สุดในครึ่งหลังของศตวรรษ
ที่ผ่านมา … มันอาจจะเป็นตัวอย่างทางธุรกิจที่ดีที่สุดของการปฏิวัติการจัดระเบียบองค์กรที่กำลังอุบัติขึ้น … วีซ่าเป็นผู้บุกเบิกที่แสดงให้เห็นว่าหลักการประชาธิปไตยสามารถใช้กับธุรกิจได้อย่างไร

ปีเตอร์ เอ็ม. เซงเก้
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้สำหรับองค์กร
MIT Sloan School of Management


ชื่อหนังสือต้นฉบับOne From Many: VISA and the Rise of Chaordic Organization
ผู้เขียนDee Hock
ผู้แปลศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์
หน้า408
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ 2555
ราคา300