ราคาของความเหลื่อมล้ำ (The Price of Inequality)

ความเหลื่อมล้ำเป็นทั้งสาเหตุและผลพวงของระบบการเมืองที่ล้มเหลว และส่งผลต่อเนื่องทำให้ระบบเศรษฐกิจไร้เสถียรภาพ ซึ่งย้อนกลับไปซ้ำเติมเพิ่มความเหลื่อมล้ำยิ่งขึ้นไปอีก จนกลายเป็นวงจรอุบาทว์

เรากำลังจ่ายราคาของความเหลื่อมล้ำราคาแพงลิบลิ่ว ทั้งระบบเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโต เสถียรภาพ และประสิทธิภาพที่ลดลง รวมถึงระบอบประชาธิปไตยที่อ่อนแอลง จากประชาธิปไตยแบบหนึ่งคนหนึ่งเสียง กลายเป็นระบบหนึ่งดอลลาร์หนึ่งเสียง มิพักต้องพูดถึงสำนึกเรื่องความเป็นธรรมและความยุติธรรมก็เจือจางลงด้วย

สโลแกนของขบวนการ ‘ยึดวอลล์สตรีท’ ที่ว่า ‘พวกเราคือคน (ส่วนใหญ่) 99%’ สะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ถ่างกว้างขึ้นอย่างมหาศาลได้เป็นอย่างดี ที่ผ่านมา กลุ่มคน 1% พยายามหว่านล้อมพวกเราอย่างหนักว่า ‘โลกอีกใบเป็นไปไม่ได้’ และหลอกให้เชื่อว่าหากกระทำการใดที่กลุ่มคน 1% ไม่ต้องการ ก็จะทำให้กลุ่มคน 99% เดือดร้อนไปด้วย

หนังสือเล่มนี้อุทิศให้กับการทำลายมายาคตินี้ และนำเสนอหนทางข้างหน้าสู่ ‘โลกทางเลือกอีกใบที่เป็นไปได้’ โลกที่ ‘เสรีภาพและความยุติธรรมสำหรับทุกคน’ มีความหมายตรงตามตัวอักษรอย่างแท้จริง ช่องว่างระหว่างคนมั่งมีและคนยากไร้หดแคบลง ผู้คนสำนึกว่ามีชะตากรรมร่วมกัน และรวมพลังสร้างโอกาสและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งสังคม

โจเซฟ สติกลิตซ์

นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล

 

ชื่อหนังสือต้นฉบับราคาของความเหลื่อมล้ำ
ผู้เขียนโจเซฟ สติกลิตซ์
ผู้แปลสฤณี อาชวานันทกุล
หน้า592
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม 2556
ราคา450