Digital Future: อนาคตเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมใหม่ในยุคดิจิทัล

12140980_1019556821428706_430826020364780040_o

อะไรทำให้แคมเปญรณรงค์ผ่าน Change.org มีพลังเปลี่ยนแปลงการกำหนดนโยบายสาธารณะ?
อะไรทำให้ Ice Bucket Challenge กลายเป็นกระแสไวรัลที่สร้างความตื่นตัวให้คนทั่วโลก?
ทำไม “รัฐธรรมนูญอินเทอร์เน็ต” ของบราซิลถึงถูกเรียกว่ากฎหมายในฝันของพลเมืองเน็ตโลก?
และเหตุใดนโยบายซิงเกิลเกตเวย์จึงอาจฉุดรั้งอนาคตของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทย?

Digital Future รวบรวมข้อเขียนว่าด้วยอนาคตของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในโลกดิจิทัล โลกที่ส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงของ ประชาชน 2.0 ซึ่งไม่อาจถูกกักขังด้วยความคิดแบบยุคอนาล็อก โลกที่เศรษฐกิจและวัฒนธรรมเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการและพลเมืองเข้ามาสร้างสรรค์นวัตกรรมและความคิดใหม่ๆ ได้อย่างเสรี

กรณีศึกษาเชิงรูปธรรมจากทั่วโลกในหนังสือเล่มนี้สะท้อนให้เห็นความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมวิถีและวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้งอกงามยิ่งขึ้น ซึ่งอาจใช้เป็นแนวทางในการกำหนดก้าวย่างสู่อนาคตสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของเรา

 

 

ชื่อหนังสือต้นฉบับDigital Future: อนาคตเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมใหม่ในยุคดิจิทัล
ผู้เขียนสฤณี อาชวานันทกุล
หน้า200
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม 2558
ราคา195