15 ปี วิกฤตเศรษฐกิจ 2540

ผมก็ต้องขออภัยที่บางคนต้องเจ็บปวด แต่ผมคิดว่าเป็นความเจ็บปวดซึ่งในที่สุดทำให้เราได้เรียนรู้ แล้วทำให้เราประสบความสำเร็จในเวลาต่อมา” ทนง พิทยะ

 

เกิดมาไม่เคยเจออย่างนี้ เรียนหนังสือมาก็ไม่มีใครสอนว่าเวลาระบบล้มทั้งระบบต้องแก้อย่างไร ทุกคน ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีจนถึงคนเดินเท้า ก็เจอครั้งแรกในชีวิตด้วยกันทั้งนั้น” – บัณฑูร ล่ำซำ

 

ผมไม่คิดว่าได้ทำอะไรผิดพลาด ที่ผมรับไม่ได้คือหาว่าผมทำงานด้วยการขายชาติ” – ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

 

เราใช้ข้อมูลเท่าที่มี และตัดสินใจทำนโยบายให้ดีที่สุด ธนาคารกลางต้องมีความกล้า ถ้าบอกว่าข้อมูลไม่มี ขอชะลอไว้ก่อน ในที่สุดอาจกลายเป็นข้ออ้างของการไม่ทำนโยบายที่ไม่เป็นที่นิยมก็ได้ ซึ่งเสียหายต่อประเทศ” – ธาริษา วัฒนเกส

 

เมื่อเป็นเอ็มดีที่ บสก. ก็มีคำพูดว่าผมทำไม่ได้หรอก ‘ไอ้ยง’ มันใจดี แก้หนี้ต้องโหด เราไม่ทำแบบนั้นอยู่แล้ว เพราะเราต้องรับผิดชอบต่อสังคม” – บรรยง วิเศษมงคลชัย

 

ถามว่าถ้ารู้ว่าตอนนี้โดนฟ้องจะยังทำไหม ผมก็จะตัดสินใจอย่างไม่ต้องคิดเลยว่า ‘ต้องทำ’ เพราะตอนนั้นประเทศกำลังจะล้มละลาย แม้ต้องติดตะรางหรือตายแต่บ้านเมืองพ้นภัย มันก็คุ้ม” – อมเรศ ศิลาอ่อน

 

ด้วยความยากลำบาก ไม่เคยคิดว่าต้องยืนขายแซนด์วิชข้างถนน และไม่คิดว่าหลังจากนั้น 15 ปี จะกลับขึ้นมาใหม่ ตอนนั้นคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะทำอะไรเลี้ยงลูกน้อง” – ศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ

 

ช่วงฟองสบู่เป็นช่วงที่สนุกสนานร่าเริงกันทุกคน รวมทั้งนักวิชาการ นักวิชาการควรสำเหนียกอยู่ตลอดเวลาว่า ถ้าราไม่สามารถบอกได้ว่าขณะนี้เป็นฟองสบู่หรือไม่ ก็อย่าพยากรณ์ว่าจะไม่มีวิกฤต” – อัมมาร สยามวาลา

 

บังเอิญเราโชคดี ประเทศไทยอยู่ในจุดที่แข็งแรงที่สุดในการรับมือกับวิกฤตโลก แต่ความโชคดีนี้กลับทำให้เราปรับตัวน้อยมาก เพราะเรามีศักยภาพที่จะแข็งแรงได้โดยไม่ต้องปรับตัว นั่นคือสิ่งที่น่าเสียดาย” – บรรยง พงษ์พานิช

 

ประเทศไทยติดอยู่ในสามกับดัก คือกับดักประชานิยม กับดักประเทศรายได้ปานกลาง และกับดักคอร์รัปชั่น การปฏิรูปเป็นโจทย์สำคัญ ต้องปฏิรูปในทุกเรื่อง” – วิรไท สันติประภพ

 

ทุกวันนี้เรากำลังกินบุญเก่า ไม่สร้างบุญใหม่ และไม่สร้างอะไรเพื่ออนาคต สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดคือการลงทุน บ้านเราชัดเจนมากว่าการลงทุนไม่ฟื้นกลับมาในสารพัดมิติ” – เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

 

ช่วงนี้เราเสวยสุขกันแปลกๆ รู้สึกว่ามันเหนือจริงอยู่มาก เพราะทั้งโลกเละหมด แต่ประเทศไทยยังหลั่นล้าอยู่” – ธนา เธียรอัจฉริยะ 

ชื่อหนังสือต้นฉบับ15 ปี วิกฤตเศรษฐกิจ 2540
ผู้เขียนบุญลาภ ภูสุวรรณ, ปกป้อง จันวิทย์, ภาวิน ศิริประชานุกูล
หน้า328
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม 2556
ราคา250