เปรียบเทียบประกันสุขภาพประกันเด็กเล็กหรือประกันผู้สูงอายุที่ไหนดี 2023/2566


ประกันสุขภาพห่วงใยทุกช่วงวัย

ไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุเท่าไหร่ก็ตาม สุขภาพถือเป็นสิ่งสำคัญเสมอ ยิ่งเมื่อครอบครัวอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีการอยู่ร่วมกันของคนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ยิ่งต้องใส่ใจสองช่วงวัยนี้เป็นพิเศษเพราะต้องการการดูแลเรื่องสุขภาพมาก การทำประกันสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยความห่วงใยที่สามารถทำให้กับคนสำคัญทั้งสองช่วงวัยนี้

สำหรับบ้านที่มีลูกน้อยต้องดูแลอาจจะยังไม่รู้ว่าเด็กก็สามารถทำประกันสุขภาพได้ รู้หรือไม่ว่ามีประกันสุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อครอบคลุมช่วงอายุตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุได้อย่าง ประกันสุขภาพ Aetna ที่ออกแบบมาเพื่อเด็กด้วย สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วันเท่านั้น อายุสูงสุดในเกณท์ของประกันสุขภาพนี้คือ 65 ปี จึงถือเป็นประกันสุขภาพที่สามารถให้ความดูแลได้ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิเช่น ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุด 30 ล้านบาทต่อโรค ให้ความคุ้มครองค่าห้องผู้ป่วยปกติ สูงสุด 20,000 บาทต่อวันโดยไม่ต้องสำรองจ่าย มีเครือข่ายโรงพยาบาลที่ทำงานร่วมกับทางบริษัทกว่า 470 แห่ง อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 60,000 บาทต่อปี ถือเป็นประกันที่เหมาะสมต่อบ้านที่มีคนหลายช่วงวัย พิจารณาสมัครไว้ดูแลกันทุกคนได้ครบถ้วน

แต่สำหรับบางครอบครัวที่ต้องการความดูแลเป็นพิเศษให้กับผู้สูงอายุในครอบครัว ต้องคุ้นเคยกับประกันสุขภาพที่มีความนิยมของโครงการเมืองไทยวัยเก๋า หายห่วงเพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดเด่นคือไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องซื้อสัญญาเพิ่มเติมและสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ในส่วนของความคุ้มครองสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้หลายรูปแบบ โดยได้สิทธิประโยชน์คือ ในกรณีที่เจ็บป่วยในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 จะได้เงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้ว บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกัน ในกรณีเกิดการบาดเจ็บใน 180 วันจากอุบัติเหตุที่ไม่ใช่ที่สาธารณะ จะได้เงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้ว บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกัน และ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และในกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในที่สาธารณะจะได้จ่ายเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้ว บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกัน  และ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งในทุกกรณีหากเกินกรรมธรรม์ปีที่ 3 แล้วจะได้เงินเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมถึงกรณีที่ไม่เกิดการบาดเจ็บใดจนหมดประกันเช่นกัน

ดังนั้น หากเปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ว่าในช่วงวัยเด็กสามารถใช้การประกันที่ครอบคลุมคล้ายกันกับผู้ใหญ่ได้เช่นกัน แต่สำหรับผู้สูงอายุจำเป็นที่จะต้องใช้ประกันสุขภาพที่เฉพาะกลุ่มมากขึ้นเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงของอุบัติเหตุแลไะด้รับผลกระทบจากอาการบาดเจ็บมาก อย่างไรก็ตามไม่ว่าวัยใดๆ ก็ควรทำประกันภัยเพื่อให้ช่วยดูแลในยามต้องการ