Tag: Modern Japan

ปริศนา “ญี่ปุ่นสมัยใหม่” การเปลี่ยนผ่านของสังคมญี่ปุ่นสู่ศตวรรษที่ 21

8 October 2014

โดย ศุภกานต์ ครองสินทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นคือการมาบรรจบกันอย่างลงตัวระหว่างเทคโนโลยีจากยุคใหม่กับวัฒนธรรมดั้งเดิมจากยุคเก่า เป็นการรวมกันของความน่าตื่นตาจากการพัฒนาและความเร้นลับแบบเอเชียในสายตาชาวตะวันตก อะไรทำให้ประเทศที่เคยแยกตัวเป็นเอกเทศ ไม่ต้อนรับต่างชาติในวันนั้น กลายเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนทั่วโลกในวันนี้ คำตอบนั้น คริสโตเฟอร์ โกโต-โจนส์ (Christopher Goto-Jones) อธิบายไว้ในหนังสือ ญี่ปุ่นสมัยใหม่: ความรู้ฉบับพกพา ดังที่คริสโตเฟอร์เกริ่นไว้ในบทนำว่า “ผมไม่อาจหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะทำหน้าที่นำเสนอภาพรวมของช่วงเวลาอันน่าตื่นเต้นและสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ได้อย่างเพียงพอ แต่มันจะพิจารณาชุดคำถามที่ว่า การเรียกญี่ปุ่นเป็นสังคม ‘สมัยใหม่’…

พลังของคนรุ่นใหม่ ความหวังและความท้าทายเบื้องหน้าของสังคมญี่ปุ่น

28 June 2011

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ญี่ปุ่นก้าวสู่ความเป็นสมัยใหม่ในช่วงกลางคริสตศตวรรษที่ 19 เป้นต้นมา ท่ามกลางความเสียหายและความสิ้นหวังที่ปกคลุมสังคมญี่ปุ่นอยู่ในเวลานี้ กลับเผยให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมบางอย่างซึ่งตกทอดมาสู่ยุคปัจจุบัน เมื่อวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ ซึ่งในภาวะปกติพวกเขามักถูกมองว่าเป็นพวกวัตถุนิยม กลับสมัครใจมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานในค่ายอพยพสำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติในครั้งนี้จำนวนมาก

มรดกทางวัฒนธรรมอะไรที่ตกทอดมาสู่วัยรุ่นญี่ปุ่น ที่เป็นแรงกระตุ้นให้พวกเขาออกมาเป็นพลังหนึ่งในการบรรเทาวิกฤตของประเทศในครั้งนี้?