Tag: พลอยแสง เอกญาติ แปล

ปริศนา “ญี่ปุ่นสมัยใหม่” การเปลี่ยนผ่านของสังคมญี่ปุ่นสู่ศตวรรษที่ 21

8 October 2014

โดย ศุภกานต์ ครองสินทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นคือการมาบรรจบกันอย่างลงตัวระหว่างเทคโนโลยีจากยุคใหม่กับวัฒนธรรมดั้งเดิมจากยุคเก่า เป็นการรวมกันของความน่าตื่นตาจากการพัฒนาและความเร้นลับแบบเอเชียในสายตาชาวตะวันตก อะไรทำให้ประเทศที่เคยแยกตัวเป็นเอกเทศ ไม่ต้อนรับต่างชาติในวันนั้น กลายเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนทั่วโลกในวันนี้ คำตอบนั้น คริสโตเฟอร์ โกโต-โจนส์ (Christopher Goto-Jones) อธิบายไว้ในหนังสือ ญี่ปุ่นสมัยใหม่: ความรู้ฉบับพกพา ดังที่คริสโตเฟอร์เกริ่นไว้ในบทนำว่า “ผมไม่อาจหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะทำหน้าที่นำเสนอภาพรวมของช่วงเวลาอันน่าตื่นเต้นและสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ได้อย่างเพียงพอ แต่มันจะพิจารณาชุดคำถามที่ว่า การเรียกญี่ปุ่นเป็นสังคม ‘สมัยใหม่’…