หนังสือสำนักพิมพ์

หนังสือบนแผง

Digital Future: อนาคตเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมใหม่ในยุคดิจิทัล

อะไรทำให้แคมเปญรณรงค์ผ่าน Change.org มีพลังเปลี่ยนแปลงการกำหนดนโยบายสาธารณะ? อะไรทำให้ Ice Bucket Challenge กลายเป็นกระแสไวรัลที่สร้างความตื่นตัวให้คนทั่วโลก? ทำไม “รัฐธรรมนูญอินเทอร์เน็ต” ของบราซิลถึงถูกเรียกว่ากฎหมายในฝันของพลเมืองเน็ตโลก? และเหตุใดนโยบายซิงเกิลเกตเวย์จึงอาจฉุดรั้งอนาคตของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทย? Digital Future รวบรวมข้อเขียนว่าด้วยอนาคตของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในโลกดิจิทัล โลกที่ส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงของ ประชาชน 2.0 ซึ่งไม่อาจถูกกักขังด้วยความคิดแบบยุคอนาล็อก โลกที่เศรษฐกิจและวัฒนธรรมเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการและพลเมืองเข้ามาสร้างสรรค์นวัตกรรมและความคิดใหม่ๆ ได้อย่างเสรี กรณีศึกษาเชิงรูปธรรมจากทั่วโลกในหนังสือเล่มนี้สะท้อนให้เห็นความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมวิถีและวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้งอกงามยิ่งขึ้น ซึ่งอาจใช้เป็นแนวทางในการกำหนดก้าวย่างสู่อนาคตสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของเรา…

สังคมไทยในวังวนแห่งวิกฤตเปลี่ยนผ่าน

  openworlds และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ชวนอ่านหนังสือว่าด้วยสังคมไทยในวังวนแห่งวิกฤตเปลี่ยนผ่าน “In the Vertigo of Change: How to resolve Thailand’s transformation crisis” โดย Marc Saxer ผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) สำนักงานประเทศไทย แปลโดย…