ความ(ไม่)เท่าเทียม

 

ริชาร์ด วิลกินสัน และ เคท พิคเกตต์ นำเสนอผลการศึกษาวิจัยเพื่อหักล้างความเชื่อที่ว่า ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ไม่ใช้ ‘ปัญหา’ ที่ควรมุ่งแก้ไข เพราะมันเป็นผลพวงที่เลี่ยงไม่ได้จากการพัฒนาเศรษฐกิจ และยังเป็นสิ่งที่ ‘ดี’ และ ‘จำเป็น’ เพราะช่วยสร้างแรงจูงใจให้คนทำงานหนัก ดิ้นรนถีบตัวเองบนบันไดสังคม ลงอย่างราบคาบ

หัวใจของหนังสือ ความ(ไม่)เท่าเทียม คือ ความไม่เท่าเทียมทางรายได้ที่มากขึ้น ส่งผลให้ปัญหาสุขภาพและปัญหาสังคมรุนแรงขึ้น ขณะที่การลดความเหลื่อมล้ำ-เพิ่มความเท่าเทียมไม่เพียงส่งผลดีสำหรับผู้ด้อยโอกาสเท่านั้น แต่ยังจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนทั้งสังคม กระทั่งคนรวยก็จะได้ประโยชน์ด้วย

หนังสือเล่มนี้จะสร้างพลังชักนำให้นักเศรษฐศาสตร์ นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยา นักพัฒนา นักการเมือง แพทย์ และนักอื่นๆ ให้มาพูดภาษาเดียวกัน ในเรื่องเดียวกัน ในประเด็นที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญหลายด้านผสมกันได้เป็นครั้งแรก

สฤณี อาชวานันทกุล

ชื่อหนังสือต้นฉบับความ(ไม่)เท่าเทียม
ผู้เขียนKate Pickett & Richard Wilkinson
ผู้แปลสฤณี อาชวานันทกุล
หน้า448
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม 2555
ราคา345