หางกระดิกหมา: คู่มือต้านคอร์รัปชั่นที่ไปไกลกว่าการร้องหาคนดี

 

เมื่อได้อ่านต้นฉบับ หางกระดิกหมา จนจบ ผมก็เกิดอาการ “อึ้ง-ทึ่ง-ลุ้น”

“อึ้ง” ที่ตัวอย่างของคอร์รัปชั่นแต่ละเรื่องนั้น พิสดารล้ำลึกกว่าที่เคยคิดไว้เสียอีก

“ทึ่ง” ที่วิเคราะห์คอร์รัปชั่นจากมุมมองของเศรษฐศาสตร์การเมืองได้อย่างแจ่มกระจ่าง

และ “ลุ้น” ว่าเราอาจมีทางชนะได้ในสงครามสู้กับคอร์รัปชั่น

ในฐานะผู้เสียภาษีและคนไทยคนหนึ่ง ผมขอขอบคุณคุณบรรยงและคุณธนกรที่กรุณาเขียนหนังสือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อประเทศไทย

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

 ……………………………………………………………..

เรามักเข้าใจคอร์รัปชั่นกันในแง่ของศีลธรรมหรือความดี-ความชั่วเป็นหลัก แต่ส่วนความเข้าใจในแง่ที่เป็นวิทยาศาสตร์เช่นว่าคอร์รัปชั่นนั้นคืออะไร เกิดจากปัจจัยใด และจะแก้ไขกันอย่างไร ในแบบที่ไม่ต้องอ้างอิงคุณธรรมนามธรรมทั้งหลายนั้น ดูเหมือนจะยังขาดอยู่ จนคนจำนวนไม่น้อยถือกันอยู่แค่ว่าคอร์รัปชั่นนั้นต้องแก้ด้วยการปลูกฝังให้คน “เป็นคนดี มีจริยธรม”

โชคดีที่นอกจากศีลธรรมแล้ว เราก็ยังมีทางต่อต้านคอร์รัปชั่นได้อีกหลายทาง เพราะอีกแง่หนึ่งคอร์รัปชั่นก็เป็นวิทยาศาสตร์ กล่าวคือเป็นของที่พิสูจน์และบริหารจัดการได้ ขอเพียงมีความเข้าใจที่เพียงพอ

หางกระดิกหมา เป็นความพยายามที่จะเข้าใจคอร์รัปชั่นเพื่อบริหารจัดการมันในอย่างที่ว่ามานี้เอง

บรรยง พงษ์พานิช – ธนกร จ๋วงพานิช

ชื่อหนังสือต้นฉบับหางกระดิกหมา: คู่มือต้านคอร์รัปชั่นที่ไปไกลกว่าการร้องหาคนดี
ผู้เขียนบรรยง พงษ์พานิช - ธนกร จ๋วงพานิช
หน้า216
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม 2557
ราคา200