จีนสมัยใหม่: ความรู้ฉบับพกพา

 

จากปลายยุคราชวงศ์ชิงสู่ความพยายามสถาปนาระบบสาธารณรัฐของ ซุน ยัตเซ็น, การปกครองของพรรคชาตินิยมโดย เจียง ไคเชก, ‘จีนใหม่’ ของ เหมา เจ๋อตง, การปฏิรูปเศรษฐกิจในยุค เติ้ง เสี่ยวผิง และ ‘การพัฒนาโดยสันติ’ ของผู้นำในยุคปัจจุบัน สังคมจีนผ่านพ้นช่วงเวลาอันซับซ้อนและยากลำบากจนเกินกว่าหนังสือเล่มเล็กๆ จะรวบรวมสาระสำคัญทั้งหลายไว้ได้ครบถ้วน

แต่ รานา มิตเตอร์ อาจารย์ผู้บรรยายวิชาประวัติศาสตร์และการเมืองของจีนสมัยใหม่แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ก็ทำให้ จีนสมัยใหม่: ความรู้ฉบับพกพา เล่มนี้เป็นต้นทางที่สำคัญของการทำความเข้าใจว่า ‘ความเป็นสมัยใหม่’ และ ‘ความเป็นจีน’ นั้นเกี่ยวเนื่องและส่งผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างไร อั้นเป็นภาพสะท้อนที่แจ่มชัดของสาธารณรัฐประชาชนจีนในห้วงเวลาปัจจุบัน

การสำรวจความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของจีนอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของคู่มือความรู้ฉบับ ‘ย่นย่อ’ เล่มนี้ จะช่วยให้เรามองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบันของจีนได้ชัดเจนมากขึ้น

และอาจทำให้เราบอกตัวเองได้ว่าจะอยู่ร่วมกับมหาอำนาจแห่งนี้ต่อไปอย่างไรชื่อหนังสือต้นฉบับModern China: A Very Short Introduction
ผู้เขียนRana Mitter
ผู้แปลกิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์
หน้า260
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม 2554
ราคา215