กฎหมาย: ความรู้ฉบับพกพา

 

 

กฎหมาย: ความรู้ฉบับพกพา (Law: A Very Short Introduction)  โดย เรย์มอนด์ แวคส์ ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายและนิติปรัชญา  พาเราเดินทางท่องโลกของ กฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทุกมิติในชีวิตประจำวันรอบตัว

จากประวัติศาสตร์และพัฒนาการของกฎหมาย สู่คำอธิบายว่าด้วยกฎหมายสาขาต่างๆ ตั้งแต่กฎหมายสัญญา กฎหมายละเมิด กฎหมายอาญา ถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง

จากโลกของศาลยุติธรรม สู่โลกของทนายความ จนถึงประเด็นทางปรัชญาอย่างกฎหมายและศีลธรรม

จากการเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลก อย่างกระแสโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และรููปแบบใหม่ของการรุกล้ำสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลสู่ผลกระทบต่อกฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวข้อง จนถึงอนาคตแห่งกฎหมาย

หนังสือ  กฎหมาย ขนาดพกพาเล่มนี้ จึงครอบคลุมเรื่องราวเกี่ยวกับโลกของกฎหมายอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง เหมาะสำหรับนัก(อยาก)เรียนกฎหมายอย่างยิ่ง!

 

ชื่อหนังสือต้นฉบับกฎหมาย: ความรู้ฉบับพกพา
ผู้เขียนRaymond Wacks
ผู้แปลฐาปนันท์ นิพิฎฐกุล
หน้า340
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม 2555
ราคา250