Giving Kids a Fair Chance: ก้าวแรกที่เท่าเทียม

14360538_10154346427440202_880273611_o

 

“หากเราต้องการสร้างบุคคลที่ประสบความสำเร็จ สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาส สร้างเศรษฐกิจที่มีพลวัต และสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุขยิ่งขึ้น เราต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินนโยบายทางสังคมขนานใหญ่โดยมุ่งเน้นการแทรกแซงช่วงปฐมวัย”

 

เจมส์ เจ. เฮกแมน – ผู้เขียน

 

เจมส์ เจ. เฮกแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลจากมหาวิทยาลัยชิคาโก ได้กลั่นกรองงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ ออกมาเป็นข้อเสนอว่าด้วยนโยบายการศึกษาและความเสมอภาคที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษา ครูอาจารย์ และผู้ปกครอง

 

สำหรับเด็กๆ ในปัจจุบัน การเกิดในสภาพแวดล้อมต่างกันส่งผลกระทบใหญ่หลวงตลอดช่วงชีวิต เฮกแมนเชื่ออย่างยิ่งว่า หนทางที่จะนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพสำหรับทุกคนนั้น ไม่ใช่แค่การให้โอกาสที่เท่าเทียม แต่โอกาสนั้นต้องเริ่มขึ้นตั้งแต่ปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการบ่มเพาะปัญญา รวมถึงทักษะทางสังคมและอารมณ์

Giving Kids a Fair Chance Preview by openworlds on Scribd

ชื่อหนังสือต้นฉบับGiving Kids a Fair Chance
ผู้เขียนJames J. Heckman
ผู้แปลสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) แปล
หน้า144
พิมพ์ครั้งแรกกันยายน 2559
ราคา195 บาท