ภูมิรัฐศาสตร์: ความรู้ฉบับพกพา

AW - Geopolitics VSI (outline)

 

เหตุวินาศกรรม 9/11 สงครามกลางเมืองในซีเรีย ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอล-อิหร่าน การแก่งแย่งทรัพยากรแถบมหาสมุทรอาร์กติก เหตุการณ์อาหรับสปริง การลุกฮือของขบวนการ Occupy ทั่วโลก การเปิดโปงข้อมูลสอดแนมพลเมืองโดยเอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน … เหตุการณ์สำคัญพลิกโลกเหล่านี้เกี่ยวพันกับภูมิรัฐศาสตร์อย่างไร?

ภูมิรัฐศาสตร์: ความรู้ฉบับพกพา ซึ่งเขียนโดย เคลาส์ ดอดส์ ศาสตราจารย์ด้านภูมิรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลอนดอน นำเสนอและวิพากษ์ภูมิรัฐศาสตร์อย่างเป็นระบบ ลึกซึ้ง และรอบด้าน ตั้งแต่ภูมิรัฐศาสตร์คืออะไรและแตกต่างจากภูมิศาสตร์อย่างไร มีที่มาทางประวัติศาสตร์และทางความคิดอย่างไร และเราจะศึกษามันอย่างไร รวมถึงให้ภาพการศึกษาภูมิรัฐศาสตร์ทั้งแบบดั้งเดิม ซึ่งอิงอยู่กับรัฐชาติ อำนาจอธิปไตย เส้นเขตแดน พรมแดน ฯลฯ และภูมิรัฐศาสตร์แบบใหม่ หรือที่เราอาจเรียกว่าเป็น “ภูมิรัฐศาสตร์เชิงวิพากษ์” หรือ “ภูมิรัฐศาสตร์มหาชน” ซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องราวใกล้ตัวที่ธรรมดาสามัญ จนเราอาจไม่คาดคิดว่ามันสัมพันธ์กับภูมิรัฐศาสตร์ได้อย่างไร

หนังสือเล่มนี้จะทำให้เราเห็นว่า “เป็นเรื่องจำเป็นยิ่งที่เราต้องรู้ภูมิรัฐศาสตร์” เพราะภูมิรัฐศาสตร์ไม่เพียงช่วยให้เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก แต่ยังช่วยเราเปลี่ยนแปลงโลกด้วย

 

Geopolitics VSI Preview by openworlds on Scribd

ชื่อหนังสือต้นฉบับGeopolitics: A Very Short Introduction
ผู้เขียนเคลาส์ ดอดด์
ผู้แปลจิตติภัทร พูนขำ
หน้า280
พิมพ์ครั้งแรก1
ราคา295