อาดัม สมิธ: ชีวิตและความคิด

Smith Cover

อาดัม สมิธ บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ได้บุกเบิกองค์ความรู้ที่สั่นสะเทือนทั้งในโลกแห่งความคิดและโลกแห่งความจริง ด้วยการสืบค้นความหมายที่แท้จริงของ ความมั่งคั่งของชาติ (The Wealth of Nations) และเสนอหนทางในการกระจายความมั่งคั่งไปยังประชากรส่วนใหญ่

อาดัม สมิธ: ชีวิตและความคิด มิได้กล่าวถึงชุดความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองของสมิธเท่านั้น หากยังพาเราไปรู้จักปรัชญาจริยศาสตร์ที่เจาะลึกเข้าไปใจกลางศีลธรรมของมนุษย์ และเปิดให้เราทำความเข้าใจสมิธในอีกมุมหนึ่ง ที่ไม่ใช่ “ทนายความกระฎุมพีผู้แก้ต่างให้กับทุนนิยมและการขูดรีดกำไร” ดังที่ใครหลายคนนึกคิดกัน

“ผู้แปลได้สอนความคิดปรัชญาและเศรษฐศาสตร์ของ อาดัม สมิธ มานานกว่ายี่สิบปี และหวังที่จะหาหนังสือเล่มเล็กๆ ที่แนะนำ อาดัม สมิธ เป็นภาษาไทยสำหรับนักศึกษาไทยที่ไม่คุ้นกับภาษาอังกฤษให้ได้อ่านเข้าใจง่ายๆ จนกระทั่งได้พบหนังสือเล่มนี้ ซึ่งมีขนาดสั้น กะทัดรัด อ่านง่าย มีเนื้อหาครอบคลุมความคิดของสมิธอย่างรอบด้านที่สุด ทั้งเศรษฐศาสตร์ จริยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วาทศิลป์ ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็น อาดัม สมิธ ได้ครบด้านในฐานะนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในยุคของเขารวมทั้งในยุคของเราด้วย”
พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์

 

 

 

ชื่อหนังสือต้นฉบับAdam Smith - A Primer
ผู้เขียนEamonn Butler
ผู้แปลพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
หน้า200
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม 2558
ราคา235