อ่านมาร์กซ อ่านเศรษฐกิจการเมืองไทย

Print

 

 

เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานเสวนา “อ่านมาร์กซ อ่านเศรษฐกิจการเมืองไทย”

พร้อมเปิดตัวหนังสือ “มาร์กซ: ความรู้ฉบับพกพา” (Marx: A very short introduction) ของ ปีเตอร์ ซิงเกอร์ แปลโดย เกษียร เตชะพีระ

ร่วมเสวนาโดย
ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ
รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
รศ.สรวิศ ชัยนาม

ดำเนินรายการโดย
ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักพิมพ์ openworlds