โปรโมชั่นงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ตุลาคม 2557

 

ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งนี้ สนพ. openworlds จัดโปรโมชันราคาพิเศษสุดสำหรับนักอ่านทุกท่านที่มาซื้อหนังสือที่บูธของเรา (J11 plenary hall)

1. set บรรยง พงษ์พานิช 450 บาท ประกอบด้วย
1) บรรยง คิด
2) บรรยง เขียน
3) หางกระดิกหมา

2. set การศึกษา 750 บาท ประกอบด้วย
1) ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21
2) การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21: หลักการสร้างนักเรียนรู้แห่งอนาคตใหม่
3) เลี้ยงให้รุ่ง: ความมุมานะ ความใฝ่รู้ และพลังแฝงของลักษณะนิสัย

3. set ความเหลื่อมล้ำ 580 บาท ประกอบด้วย
1) ราคาของความเหลื่อมล้ำ
2) ความ(ไม่)เท่าเทียม

4. set แซนเดล 400 บาท ประกอบด้วย
1) ความยุติธรรม
2) เงินไม่ใช่พระเจ้า

5. set อาหารและดอกไม้ 480 บาท ประกอบด้วย
1) ตำนานอาหารโลก
2) ความลับของดอกไม้

6. set เปลี่ยนโลก 440 บาท ประกอบด้วย
1) เขียวเปลี่ยนโลก
2) รู้แล้วเปลี่ยน

7. set ความรู้ฉบับพกพา 4 เล่มขึ้นไป ลดราคาเล่มละ 30%

8. ขายเล่มละ 100 บาท ประกอบด้วย
1) ทุนนิยมสร้างสรรค์
2) จากหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง
3) ปฏิบัติ 2.0